Головна  ->  Лауреати  ->  Лауреати 2007  ->  ТОВ „Аудиторська фірма „БДО Баланс-Аудит” (м.Київ)ТОВ „Аудиторська фірма „БДО Баланс-Аудит” (м.Київ)

Номінація

«Провідна вітчизняна аудиторська компанія»

За надання аудиторських послуг зі світовим рівнем якості

   Президент Аудиторської фірми «БДО Баланс-Аудит» - Савченко Алла очолює компанію від дня заснування. Має вищу економічну освіту, а також диплом Інституту Бізнес Адміністрування й Менеджменту ( IBAM ) (Великобританія). Створила та очолювала Федерацію Професійних Бухгалтерів і Аудиторів України (ФПБАУ) протягом шести років. Алла Савченко - Перший Президент Міжнародної регіональної Федерації Професійних Бухгалтерів і Аудиторів "Євразія", Заслужений економіст України. Має сертифікати аудитора серії А і Б із правом здійснення аудита підприємств, господарчих товариств і банків. Автор багатьох статей з питань бухгалтерського обліку й аудита, фінансового менеджменту й стратегічного планування. Має багатий досвід читання лекцій з питань професійної діяльності. Була спікером багатьох міжнародних економічних Самітів і Форумів.

   Керуючий Партнер Аудиторської фірми «БДО Баланс-Аудит» - Балченко Сергій. Має 17- літній безперервний досвід роботи як незалежний аудитор. 8 років працював у найбільшій міжнародній аудиторській компанії. З вересня 2000 року є Керуючим партнером/Директором з аудиту й гарантування «БДО Баланс-Аудит». Працюючи в Аудиторській Палаті України першого скликання, розробив Національні Нормативи Аудита на основі Міжнародних Стандартів Аудита й Кодексу Професійної Етики Аудиторів. Проводив аудит компаній різних сфер економіки на території СНД. Має сертифікати аудитора серії А і Б з правом здійснення аудита підприємств, господарчих товариств і банків. Готував українські компанії до публічного розміщення акцій на Лондонській фондовій біржі. Є прихильником повного застосування в аудиторській практиці України Міжнародних стандартів Аудита й Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності. Має багатий досвід по написанню статей з питань професійної діяльності у відомих ділових виданнях України. Був спікером багатьох міжнародних економічних Самітів і Форумів.

   Аудиторська фірма «Баланс-Аудит» була заснована у 1991 році, а в 1997 вона стає членом міжнародної мережі аудиторських і консалтингових компаній BDO International як повноправний член асоціації та змінила свою назву на «БДО Баланс-Аудит». Це дозволяє Аудиторській компанії «БДО Баланс-Аудит» використовувати в роботі стандарти і досвід, напрацьовані десятиліттями всіма членами всесвітньої мережі, а також привертати зарубіжних фахівців до виконання національних проектів. BDO – це абревіатура, складена з перших літер прізвищ засновників компанії Binder Dijker Otte & Co , створеної у 1963 році. Це міжнародний бренд з високою професійною репутацією. BDO International – це міжнародна мережа компаній, які надають аудиторські та консалтингові послуги як регіональним, так і міжнародним клієнтам. У відповідності з вимогами міжнародної мережі BDO , аудиторська фірма «БДО Баланс-Аудит» проходить контроль щодо надання нею послуг високої якості. За підсумками останнього тестування наша компанія знову підтвердила свій професіоналізм та найвищий рівень обслуговування клієнтів.

   Страхування аудиторського ризику - невід'ємний атрибут діяльності   солідної   аудиторської   компанії. Ризики за нашими контрактами застраховані в іноземній страховій компанії, яка обслуговує міжнародну мережу BDO , це надає клієнту додаткові гарантії. У 2005 році Аудиторська фірма "БДО Баланс-Аудит" стала Лауреатом Премії "Український Фінансовий Олімп" у номінації «Міжнародний рівень якості національного аудиту».

   Представники українського бізнесу довгий час чекали появи на ринку послуг сильної національної компанії, яка б працювала в тому ж стилі і на такому рівні якості, як і всесвітньо відомі закордонні аудиторські і консультаційні фірми і разом з тим була б вітчизняною. Фахівці "БДО Баланс-Аудит" вважають свою роботу успішною тому, що українські клієнти говорять, що вони змогли відчути професіоналізм і міжнародний рівень їх послуг, а міжнародні клієнти відзначають звично високу якість послуг BDO . Працюючи під брендом BDO , «БДО Баланс-Аудит» надає послуги світового рівня якості. Компанія працює для своїх замовників, є лідером партнерських відносин з клієнтами .

   Основний напрямок діяльності «БДО Баланс-Аудит» - аудиторські та консалтингові послуги.

   ІНІЦІАТИВНИЙ АУДИТ, А ТАКОЖ АУДИТ ПРИ ВИХОДІ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ:

   •  Професійні аудиторські висновки про фінансову звітність, підготовлену згідно з вимогами МСФЗ.

   •  Додаткова цінність наших аудиторських послуг полягає у:

   •  рекомендаціях щодо вдосконалення точності та достовірності фінансової та управлінської інформації, що стосується діяльності керівництва;

   •  рекомендаціях щодо аспектів внутрішнього фінансового контролю, які сприяють покращенню управління бізнесом.

   УЗГОДЖЕНІ ПРОЦЕДУРИ ПЕРЕВІРКИ:

   •  Спеціальні аудиторські висновки щодо проведених операцій, експрес-перевірки (Due Diligence), аудит при купівлі-продажу компаній.

   •  Узгоджені процедури проведення перевірки нарахувань та виплати податків.

   ПОДАТКОВІ КОНСУЛЬТАЦІЇ:

   •  Консультації з питань оподаткування та права.

   •  Оптимізація оподаткування.

   •  Планування податків.

   •  Правильність сплати податків.

   СПЕЦІАЛЬНІ ОГЛЯДИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДНОСНО:

   •  Достовірності відображення в обліку та звітності даних щодо дебіторської та кредиторської заборгованості.

   •  Допомоги керівництву компаній в проведенні інвентаризації майна, дебіторської та кредиторської заборгованості.

   •  Оцінки стану системи внутрішнього фінансового контролю.

   •  Уніфікації та вдосконалення системи фінансового обліку та розробки облікової політики згідно з національними та міжнародними стандартами фінансової звітності.

   АУДИТ ВИКОННАНЯ ЗАКОНОДАВЧИХ ВИМОГ:

   •  Збільшення та зменшення капіталу.

   •  Проблема випуску конвертованих облігацій.

   ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ МСФЗ:

   •  Допомога в підготовці фінансової звітності згідно з правилами бухгалтерського обліку інших країн, а також згідно з вимогами МСФЗ.

   •  Консультації та навчання з підготовки вищезазначених звітів.

   ДОПОМОГА ФІНАНСОВИМ КЕРІВНИКАМ КОМПАНІЙ:

   •  Оцінка впливу змін у законодавстві на фінансовий стан та результати діяльності компаній.

   •  Поради щодо внесення виправлень у підзвітні дані.

   •  Рекомендації звертати особливу увагу на окремі аспекти вимог органів державної влади (Національний банк України, Комісія з цінних паперів та фондового ринку України, Міністерство фінансів України).

   ВНУТРІШНІЙ АУДИТ:

   •  Рекомендації щодо організації роботи департаментів внутрішнього аудиту та аудиторських комітетів.

   •  Супроводження роботи вищезазначених департаментів.

   КОНСОЛІДАЦІЯ ЗВІТНИХ ДАНИХ:

   •  Підготовка консолідованої звітності та облікових даних згідно з вимогами МСФЗ.

   •  Консультації та навчання з приводу консолідації облікових даних.

   УКЛАДАННЯ УГОД АБО ЗВІТИ ЩОДО ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН:

   •  Фінансові операції.

   •  Виконання вимог договірних відносин.

   •  Юридичний статус компаній.

   КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ:

 • Постановка системи стратегічного управління підприємством, розробка системи збалансованих показників (Balanced Scorecard).
 • Постановка системи управлінського обліку на підприємстві.
 • Постановка системи бюджетування.
 • Постановка системи маркетингу на підприємстві.
 • Бізнес-планування.
 • Оптимізація бізнес-процесів.
 • Due Diligence.
 • Оцінка бізнесу.
 • Фінансова реструктуризація.
 • Пошук інвесторів та бізнес-партнерів.
 • Оцінка життєздатності бізнесу.
 • Розробка системи оплати праці на підприємстві.
 • Консультації з питань франчайзинга.
 • Підбір і наймання персоналу.
 • Корпоративні тренінги та коучинг, підвищення кваліфікації та навчання персоналу.
 • Консалтинг та впровадження автоматизованих систем управління підприємством (R3, Scala, SoNet, 1C).

   Компанія «БДО Баланс-Аудит» стабільно працює та динамічно розвивається, про це свідчить стрімкий зріст наданих послуг. У складі «БДО Баланс-Аудит» працює більше 130 висококваліфікованих фахівців. Обслуговування клієнтів ведеться трьома мовами (українська, російська, англійська). Компанія «БДО Баланс-Аудит» надає послуги промисловим підприємствам, банкам та підприємствам різних форм власності на всій території України, а за її межами наших клієнтів обслуговують компанії мережі BDO по всьому світу. Сьогодні під прапором BDO працюють 2 348 партнерів у 107 країнах світу. Завдяки наявності у міжнародній мережі BDO International висококваліфікованих фахівців у різних галузях ми залучаємо до роботи кращих спеціалістів, застосовуємо передові методики і технології для підвищення якості послуг, що надаються.

   Фахівці фірми «БДО Баланс-Аудит» практикують індивідуальний підхід до клієнтів, надають якісну аудиторську допомогу, швидко та ефективно вирішують складні питання клієнтів. Поєднуючи можливості та досвід всесвітньої мережі BDO International та глибоке знання українського законодавства, фірма «БДО Баланс-Аудит» надає комплексні аудиторські послуги світового рівня якості, чим робить значний внесок у розвиток вітчизняного бізнесу.

01133, м. Київ, бул. Л.Українки, 26
Тел.: (044) 496 05 87, 496 05 88
Тел./Факс: (044) 496 05 89
Е-mail:bdo@bdo.kiev.ua

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4
Тел: +38 (056) 370 30 44
Е-mail: office@bdo-balance.dp.ua
www.bdo.com.ua